Namaluj własnoręcznie symbole nawiązujące do feng-shui: napisy, drzewko bonsai czy chińskiego smoka – wzory szablonowe z tworzywa do wielokrotnego użycia. Feng Shui to starożytna sztuka planowania przestrzeni w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Tradycyjne fengshui w starożytnych Chinach obejmowało ogólny rozkład miast, wsi, budynków mieszkalnych i gospodarskich. Bywa nazywane geomancją, bo obejmuje także takie zagadnienia, jak ochrona budynków przed złymi duchami czy wpływ kształtu na otoczenie.
istotnymi elementami feng shui są symbole i remedia, które mają za zadanie naprawiać lub neutralizować niekorzystne uwarunkowania.

Strona :
  • 1
  • / 1
Strona :
  • 1
  • / 1