Waluta

Konkurs z nagrodami - KAŻDY WYGRYWA! - REGULAMIN

Konkurs jest organizowany dla klientów indywidualnych, którzy w okresie od 01.09.2009 do 31.10.2009 za pośrednictwem formularza na stronie KONKURS odpowiedzą na pytanie konkursowe zawarte na ww stronie.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Studio Reklamy BROOKLYN - właściciel marki SZABLONERIA.pl
 2. Celem konkursu jest popularyzowanie oryginalnych suchych farb do malowania szablonami dostępnych tylko w SZABLONERIA.pl.
 3. Czas trwania konkursu od 01.09.2009 do 31.10.2009
 4. Termin nadsyłania odpowiedzi upływa 31.10.2009
 5. Wszyscy, którzy poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe otrzymają kod rabatowy uprawniający do zakupu szablonów malarskich i/lub naklejek ściennych i/lub luster kształtowych z oferty SZABLONERIA.pl
 6. Osoby, które otrzymają kod rabatowy mogą sprezentować go rodzinie lub znajomym zachowując jednocześnie prawo do skorzystania z niego.
 7. Kod rabatowy jest ważny w okresie od 01.09.2009 do 30.11.2009
 8. Ponadto wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi zostaną rozlosowane 3 nagrody główne - BONY o wartości 500 zł kazdy na zakupy w jednym z 3 sklepów internetowych: SZABLONERIA.pl, 2 sklep, 3 sklep (z linkami)
 9. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez specjalnie powołaną komisję składającą się z pracowników zarządu firmy BROOKLYN
 10. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 11. Wylosowany BON na zakupy może być wykorzystany w jednym i tylko jednym z wymienionych sklepów.
 12. Niewykorzystana różnica pomiędzy wartością bonu a łączną ceną wybranych produktów nie będzie zwracana.
 13. Wyniki losowania nagród głównych zostaną ogłoszone na stronie internetowej SZABLONERIA.pl oraz rozesłane do subskrybentów w dniu 05.12.2009.
 14. Biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) przez firmę w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu.
 15. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w publikacjach firmy Studio Reklamy BROOKLYN.
 16. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy firmy BROOKLYN oraz ich rodziny.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, a także przerwania lub odwołania konkursu.
 18. Uczestnik przystępujący do konkursu zgadza się na warunki przedstawione w powyższym regulaminie.
 19. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.